Email

Vật tư xử lý chất lỏng

liquid handling consumables


Xử lý chất lỏng đề cập đến quá trình chuyển mẫu chất lỏng từ thùng chứa này sang Thùng chứa khác bằng cách sử dụng các dụng cụ chính xác như Pipet, máy rút, ống tiêm và hệ thống xử lý chất lỏng tự động. Xử lý chất lỏng là một khía cạnh quan trọng trong nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm như trong hóa học phân tích, chẩn đoán lâm sàng, khám phá thuốc và công nghệ sinh học.


Tecan Liquid Handler


Việc lựa chọn kỹ thuật và thiết bị xử lý chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như loại mẫu, thể tích, độ nhớt và độ phức tạp của thí nghiệm. Xử lý chất lỏng chính xác và chính xác là điều cần thiết để đảm bảo kết quả có thể tái tạo và đáng tin cậy trong các thí nghiệm và thử nghiệm.

Pipet có nhiều thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau với mức độ chính xác và độ chính xác khác nhau, từ Pipet một mảnh đến pipet điện tử hoặc điều chỉnh phức tạp hơn.


Liquid Handling System


Yikang Med chủ yếu tập trung vào các mẹo nhỏ cho micropipet cao cấp hoặc dụng cụ Pipet tự động hóa. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại Mẹo từ 10ul-10ml tùy theo yêu cầu của khách hàng. Có nhiều loại Mẹo khác nhau cho các dụng cụ Pipet robot, chẳng hạn như Mẹo cho tecan, Hamilton, beckman, Agilent, rainin và xantus. Ngoài ra còn có các mẹo giữ lại thấp và đầu khoan rộng cho một số nhu cầu Pipet đặc biệt.