Email

Vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm genomics

Genomics là một lĩnh vực sinh học nghiên cứu cấu trúc, chức năng và Lập Bản Đồ của Bộ gen, là bộ gen và trình tự DNA hoàn chỉnh có trong một sinh vật. Genomics liên quan đến việc phân tích một lượng lớn thông tin di truyền và có thể cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở di truyền của các bệnh khác nhau, cũng như các mối quan hệ tiến hóa và đa dạng sinh học. Sự phát triển của các công nghệ giải trình tự thông lượng cao đã Cách Mạng hóa bộ gen và làm cho nó dễ tiếp cận hơn, vì các nhà khoa học hiện có thể sắp xếp toàn bộ Bộ gen trong vài ngày hoặc vài tuần. Nghiên cứu về genomics có các ứng dụng trong các lĩnh vực như y học, nông nghiệp, sinh học bảo tồn và công nghệ sinh học.


Genomics Laboratory Consumables


Hầu hết các sản phẩm của yikang Med được sử dụng trong nghiên cứu genomics, chẳng hạn như đầu Pipet, tấm pcr và ống, lọ đông lạnh, v. v.


Genomics Laboratory Consumables


Genomics Laboratory Consumables